Verduurzaam met Circulair, LEAN en Energieneutraal bouwen

Nederland wil klimaatneutraal en circulair zijn in 2050. In de hele bouwketen is er een steeds groter streven naar MVO, CO2-reductie en verlaging van de totale bouwkosten. Dat vraagt van iedere schakel in de keten om een andere manier van werken dan we tot nu toe gewend zijn. Rexel ziet drie ontwikkelingen in de markt die elkaar versterken: Circulair, LEAN– en Energieneutraal bouwen. Dat geheel noemen wij: Het Nieuwe Bouwen.

 

Samen de toekomst bouwen:
het bedrijf van de toekomst

Met Het Nieuwe Bouwen zijn wij actief in nieuwe markten, waaronder de vastgoedmarkt, en helpen wij opdrachtgevers om opdrachten gegund te krijgen in de markt en installateurs om deze opdrachten vervolgens technisch te installeren. Wij zien het bedrijf van de toekomst als een sterke alliantie van samenwerkende partijen in de hele bouwketen. Deze beweging is nodig om tot het nieuwe bouwen te komen en hiermee met elkaar verandering te realiseren. Deze verandering is hard nodig.

Lineair vs. circulair

In onze lineaire economie willen we de productie zo hoog mogelijk laten zijn. Dat geldt ook voor de bouw. We werkten tot nu toe in een lineaire bouwkolom, waarbij we grondstoffen uit de aarde halen die door fabrikanten worden omgezet tot producten. Rexel zorgt vervolgens voor distributie naar de installateur die de materialen gebruikt bij zijn opdrachtgever. Maar nu worden we met de beperkingen van dit model geconfronteerd door schaarste van grondstoffen. Rexel kan als elektrotechnische groothandel grote invloed hebben op het creëren van een circulair model!

Tegen de stroom in pionieren met circulair bouwen

Om een circulaire bouwkolom te creëren werkt Rexel samen met het Urban Mining Collective. Samen benaderen we opdrachtgevers van te bouwen panden en creëren vraag naar herbruikbare materialen. Deze materialen worden uit oude gebouwen gehaald, schoongemaakt en tot opnieuw bruikbare materialen verwerkt. Rexel levert deze vervolgens aan de installateur. Zo ontstaat er een nieuwe, circulaire bouwkolom.

Er ontstaat druk van bovenaf in de bouwkolom om de verandering in gang te zetten. Het circulair model vraagt om een andere houding en rol van opdrachtgevers. Dit vraagt om tegen de stroom in pionieren. Doet u mee?

Meer over het Urban Mining Collective

Het Nieuwe Bouwen leidt tot nieuwe businessmodellen en optimaal gebruik van de nieuwste technologie binnen de context van sociaal-demografische ontwikkelingen en veranderde wetgeving.

Erik Koremans | Directeur Circulair Bouwen New Horizon Urban Mining

Benieuwd naar uw mogelijkheden? Neem contact op!