Over 10.006 dagen moet heel Nederland circulair zijn!

De Nederlandse overheid heeft een doel gesteld: In 2050 moet heel Nederland klimaatneutraal én circulair zijn. De reden? In slechts 100 jaar tijd is de wereldpopulatie verviervoudigd. Dat vraagt om meer grondstoffen dan de aarde kan leveren. Verandering is daarom noodzakelijk en niet langer een ver van uw bed show. De bouw van CIRCL geeft al een inkijk in hoe bouwen in de toekomst eruit gaat zien. Wist u bijvoorbeeld dat de plafondisolatie van CIRCL bestaat uit 16.000 oude spijkerbroeken?

“Het is tijd voor een nieuwe manier van denken en bouwen.”

Erik Koremans | Directeur Circulair Bouwen - New Horizon Urban Mining

 
 

CIRCL: Showroom van circulair bouwen en living lab voor innovatie

CIRCL is een plek die ABN AMRO heeft gecreëerd om de opgedane kennis over circulariteit te delen en klanten daar goed over te kunnen adviseren. Daarnaast is het een plek om verbinding te maken met klanten, collega’s, belangstellenden, buurtbewoners, voorbijgangers. CIRCL is bovendien een living lab, waar iedereen met goede ideeën over duurzaamheid en circulariteit de ruimte kan krijgen.

Een nieuw gebouw met historie én toekomstig tweede leven.

Veel onderdelen van CIRCL hebben al een leven achter de rug. Andere grondstoffen – van het hout van de constructie tot het aluminium van de gevelpanelen – kunnen in de toekomst worden hergebruikt. Rexel heeft als partner van New Horizon een bijdrage geleverd aan de realisatie van CIRCL. Producten gemaakt van onderdelen van de basis elektra-installatie, die New Horizon ontmantelde uit gebouwen, distribueerde en leverde Rexel vervolgens aan CIRCL. Rexel leverde hier zowel nieuwe- als gebruikte elektrotechnische materialen. Een voorbeeld hiervan zijn kabelgoten.

“Opdrachtgevers moeten ambitie en lef hebben.”

“Circulair bouwen is niet duurzaamheid 3.0, maar een nieuw economisch model met andere samen­werkingsvor­men. Opdrachtgevers in deze koplopersfase moeten ambitie en lef hebben.”

Michel Baars | New Horizon

Het Urban Mining Collective:
samen gebouwen oogsten

Rexel maakt onderdeel uit van het Urban Mining Collective. Dit nieuwe initiatief, dat bestaat uit partners van New Horizon Urban Mining, maakt grondstoffen en materialen uit oogstpanden geschikt voor hergebruik.

Michel Baars van New Horizon benaderde Rexel om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn voor hergebruik van elektromateriaal. Hij had een pand dat kon worden geoogst, zoals hij het noemt. Bij dit oogsten kwamen al snel twee belangrijke eyeopeners naar voren: demonteren is sneller dan slopen en het transport is makkelijker. Uiteindelijk hebben we veel meer geoogst dan we hadden gedacht: datakasten, verlichtingsarmaturen, kabelgoten, schakelmateriaal. Alles wat stroomvoerend is, werd gecontroleerd op veiligheid en kreeg waar mogelijk een upgrade door het stekerbaar te maken.

Rexel maakt als logistiek partner van New Horizon inmiddels onderdeel uit van het Urban Mining Collective en zorgt voor bouwplaatslogistiek, transport en opslag van gebruikte en nieuwe elektrotechnische materialen. Rexel levert deze materialen vervolgens via de webshop aan de installateur. Hierdoor valt niet alleen de begroting van de installateur mogelijk lager uit, maar zal er ook een aanzienlijke reductie van de CO2 uitstoot worden gerealiseerd. Wij noemen dit ook wel “hybride bouwen” en “hybride renoveren”.

Stap 1:

Samenstellen van een oogstkaart

New Horizon maakt een oogstkaart van de te demonteren locaties. Dit is een overzicht van alle her te gebruiken materialen ná demontage.

Stap 2:

Advies over demonteren en transport

Een Rexel medewerker geeft bouwplaatslogistiek advies over de wijze van demonteren en verpakken van elektrotechnische materialen op een demontage locatie van New Horizon. Snel en efficiënt transport en opslag zijn hierin belangrijke pijlers.

Stap 3:

Opname in Rexel webshop

Eenmaal in het distributiecentrum aangekomen, worden alle materialen voorzien van een artikelnummer en foto, voor opname in de speciale webshop voor gebruikte materialen.

Weten hoe ú ook circulair kunt bouwen?

Erik Koremans | Manager verduurzaming vastgoed