Energieneutraal wordt de nieuwe norm van bouwen

Dat Actium zoveel energie steekt in het energiezuinig maken van haar woningen is niet zo vreemd. Vanuit de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving verandert er op het gebied van het verduurzamen van nieuw en bestaand vastgoed in Nederland namelijk veel. We zien dichtbij huis al dat er sprake is van een grootschalige verandering. Er komen steeds meer elektrische auto’s in het straatbeeld, hele nieuwbouwwijken worden zonder gaslijnen en mét zonnepanelen opgeleverd en vanuit de overheid geldt er wet- en regelgeving over gasloos bouwen. De energietransitie is in volle gang!

Anticiperen op wettelijke verplichtingen

“Wie nu al energieneutraal bouwt, anticipeert op wettelijke verplichtingen en zorgt dat deze gebouwen in de toekomst hun waarde behouden.”

Sjoerd Tamminga | Projectleider Feenstra

2018

Per 1 juli 2018 moeten nieuwbouwwoningen aardgasvrij zijn. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning.

2020

Vanaf 2020 mogen volgens Europese regelgeving alleen nog maar ‘near zero energy buildings’ gebouwd worden (Bijna Energie Neutraal Gebouw – BENG). Ook moet rekening worden gehouden met de milieubelasting van toegepaste materialen.

2022

90% van alle tankstations langs trans-Europese netwerkwegen moeten in 2022 uitgerust zijn met laadstations voor elektrische voertuigen (Europees Parlement).

2023

Kantoren die in 2023 niet voldoen aan energielabel C mogen niet meer worden gebruikt. De hoeveelheid duurzame energie in Nederland is in 2023: 16% (Energieakkoord).

2030

Alle gebouwen moeten voorzien zijn van het energielabel A.

2050

Alle gebouwen in Nederland zijn energieneutraal en Nederland moet volledig circulair draaien. De Rijksoverheid wil in 2050 geen uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2.

 

40.000 Zonnepanelen in de komende 5 jaar

Sinds 2014 heeft Actium ruim 4.000 woningen voorzien van zonnepanelen. En van 2018 tot en met 2023 plaatst Actium op nog eens ruim 6.000 huurwoningen zonnepanelen (in totaal 40.000 zonnepanelen de komende 5 jaar).

Actium ligt op koers voor 2040

Ieder jaar brengt de corporatie in een deel van haar 16.000 huurwoningen energiebesparende voorzieningen aan, zoals isolatie, dubbelglas en een HR cv-ketel. Zo blijven ze op koers om de doelstellingen van het Nationaal Energie Akkoord te halen en huurders in 2040 energieneutraal te kunnen laten wonen.

Bij Rexel zien we een elektrificatie van de energievraag

Alle zonnepanelen worden geleverd door Rexel en geplaatst door Feenstra Zon, Comfort Partners en Energiewacht. De productcategorie Duurzame Energie van Rexel speelt in op de elektrificatie van de energievraag. In het verleden vooral met oplossingen voor hernieuwbare energie zoals zonne- en windenergie en energie-efficiënte oplossingen zoals LED, maar tegenwoordig omvat dit veel meer.

“We ondersteunen de installateur in de groeiende vraag naar elektrificatie.”

“Er wordt van de installateur niet meer alleen verwacht dat hij installeert, maar ook zijn klanten adviseert en hierin de beste oplossing biedt voor situaties zoals Nul-op-de-meter woningen en ‘all electric’ wijken en gebouwen. Dat vraagt om systemen in woningen en gebouwen die slim communiceren met elkaar. Klanten van de installateur gaan dus steeds meer voor elektrisch. Met 100% elektrisch biedt Rexel een aanbod dat past bij de veranderende markt en rol van de installateur.

Wij leveren niet alleen alle duurzame elektrotechnische materialen maar ondersteunen de installateur in deze groeiende vraag naar elektrificatie ook
door samen naar de beste oplossing te zoeken voor elke situatie.”

Mark Fransdonk | Sales Consultant Multi Energie Rexel Nederland

Meer weten over energieneutraal bouwen?

Raimond Looye | Business Development Manager